บทที่ 12 เจ้าสัตว์ร้ายตัวพอ ๆ กับวัวรุ่น ค่อย ๆ ย่างกายเข้ามาใกล้มนุษย์ทั้งสี่ อย่างไม่ยี่หระต่ออาวุธของทุกคนตรงหน้า เพราะมันไม่เห็นว่าท่...
อ่านทั้งหมด↓
ตอบกลับ(4) 2013-07-22 14:10 
ตัวยิ้ม
pat104 : แสดงให้เห็นว่า คนเราขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดู ไม่เกี่ยวกับวิญญาณที่กลับชาติมาเกิดไงคะ ^^ แต่สองชาติที่แล้วของพี่ท่านก็นะ -- ...น่าเหนื่อยใจ(2013-08-15 14:41)
vi-y : จักรินไม่ต้องเศร้าไป เดี๋ยวให้สดายุมาดามใจ ฮิฮิ (อินี่ก็เชียร์ไม่เลิกเลย โฮะๆๆ) อยากบอกว่า ชอบราชินทร์จัง ถึงไม่เท่ากับจักร แต่ก็ชอบมากน...(2013-08-15 14:27)
bks : ขอบคุนค้าบบ(2013-07-23 11:32)
pat104 : เสียงเครื่องดนตรีชั้นสูงบรรเลงเพลงดังก้องกังวาน แว่วหวาน ไปทั่ววิมานฉิมพลี นับเป็นบุญหูแก่บรรดาครุฑใหญ่น้อยทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในสถ...(2013-07-22 14:10)

ขึ้นไปด้านบน